Икономия от близо 79,5 млн. лв. реализирала държавната компания „Автомагистрали“ с мениджърското решение да даде милиони авансово за строителни материали за участъци 4, 5 и 6 на АМ „Хемус“, обявиха от дружеството.

По-рано днес регионалният министър Виолета Комитова посети участък 5 в Ловешко. По думите ѝ за трасето има сключен договор от 2020 г. за материали на стойност 97,8 млн. лв., от които 84 млн. са платени авансово… а отсечката е без проведени отчуждителни процедури и може да минат години преди да бъде издадено разрешение за строеж.

Според „Автомагистрали“ ЕАД авансите са гарантирали „финансово обезпечаване на изпълнението на автомагистрала “Хемус” със замразяване на единичните цени, което води до независимост от инфлацията в държавен и световен мащаб“, наличност на материалите и т.н.

От какво се прави магистрала

Те дават и разбивка на нужното за трите участъка:

  • Инертните материали са близо 10 млн. куб. метра, разпределени съответно 2 500 000 за участък 4; 3 300 000 за участък 5 и за участък 6 – 4 млн. куб.м.
  • Бетон – близо 100 хил. куб.м., разпределени по участъци от 4 до 6, както следва – 22 хил. куб.м., 39 хил. куб.м. и 35 хил. куб. м.
  • Асфалтови работи, необходими за тези участъци - над 1 млн. тона. Съответно 340 хил. тона за участък 4; 280 хил. тона за участък 5 и над 420 хил. тона за участък 6
  • Армировка – 2 500 тона за участък 4; 4 хил. тона за участък 5 и близо 5 хил. тона за участък 6
  • Основни пластове настилка – за цялото трасе в участъци от 4 до 6 са необходими близо 950 хил куб. метра или близо 300 хил. за участък 4, за участък 5 - 250 хил. и за участък 6 - близо 400 хил. куб. Метра
  • Близо 900 бр. масивни, бетонни и стоманобетонни конструкции – 169 бр. за участък 4, а за участъци 5 и 6, съответно 343 и 372 бр.
  • Ограничителни системи – общо над 370 хил.м. съответно разпределени за участък 4 – 118 хил. метра, за участък 5 - 109 хил. метра и за участък 6 - 146 хил. метра.

Свлачища и отчуждителни процедури

По темите с парите за укрепване на свлачища и все още неслучилите се отчуждителни процедури, от „Автомагистрали“ насочват към ресорното министерство и пътната агенция.

За 39 от авансовите плащания по свлачищата се чакат процедури по отстраняване на „явна фактическа грешка“, а при 10 – разрешително за строеж: „Стартирането на изпълнението им се бави заради провеждането на процедури по избор на надзор, което е в ангажиментите на Агенция „Пътна инфраструктура“.

„Отчуждаването на терени за изграждане на трасетата са в компетенциите на администрацията на МРРБ и АПИ. Разрешенията за строеж се издават от министъра на регионалното развитие и благоустройството“, посочват още от дружеството.