Техническият университет в София се сдоби с авиационен симулатор, който ще служи за обучение и изследователски цели.

Проектът е дело на трима дипломанти и техен преподавател.

Идеята и финансирането

Идеята за авиотренажора се ражда по време на упражнение по дисциплината „Авиационни прибори и автоматични системи“. Ентусиастите ремонтирали помещение, след това проектирали и построили изобретението.

Първоначално дипломантите финансират начинанието си със собствени средства. Тази година участват в конкурса за иновативни студентски разработки „Студентски иновационен хъб“, организиран от Научноизследователския сектор при ТУ-София и проектът печели финансиране от него.

Конкурсът насърчава разработването на експериментални модели и прототипи, както и подаване на заявки за патенти и полезни модели с участие на студенти.

За какво ще се използва симулаторър?

Проектът има за цел създаване на тренажорен комплекс за демонстрации, обучение и анализ на различни системи в летателните апарати, авиацията, аеронавигацията, автоматично управление на летателни апарати, авиационни пилотажни системи, комбинирана работа на различни системи, различни видове откази, ситуации, полетна информация, радарен контрол, радарна информация, работа на различни служби и други.

Снимка: Технически Университет - София

Тренажорният комплекс ще даде възможност за въвеждане на иновативни методи за нагледно обучение чрез средствата на виртуалната реалност по голям брой дисциплини от учебния план на специалност „Авиационна техника и технологии“ .

Симулаторът позволява демонстрация на летателна дейност през различните ѝ етапи в режим „Полет“. В момента могат да се симулират полети на леки самолети, тежки самолети и хеликоптери, като има възможност да се добавят и допълнителни модели самолети. Симулират се различни летища в различни метеорологични условия и в различни части на денонощието.

Целта е обучаващите се да изградят опознавателни умения за приборите на различните летателни средства, как се държат те по време на полет, излитане и кацане, придобиване на важни умения и навици, които се ценят високо от работещите в авиацията.

Предвижда се в бъдеще да има и симулирани летателни часове като част от практическо или мотивационно обучение.

Завършеният тренажорен комплекс ще бъде използван и за научно-приложни и изследователски цели от преподавателите и докторантите в катедра „Въздушен транспорт“, както и за разработването на бакалавърски и магистърски дипломни работи.

Студентският проект ще участва със забавни демонстрации на 27 и 28 ноември в предстоящото издание на „Европейската нощ на учените“.