Средновековен квартал от времето на цар Иван Александър, датиран към 13-14 век, разкри през това археологическо лято екипът на професор Николай Овчаров. Това беше обявено на пресконференция в края на тазгодишните разкопки.

Кварталът се намира в южната част на Перперикон, точно под Акропола и в непосредствена близост до Двореца-светилище от тракийския период. В него ясно са очертани над 10 сгради, където според професор Овчаров е живяло бедно християнско население, за което се съди по големината на помещенията и намерените керамики и християнски кръстове, датирани към 1320-1350 година.

„Ние сега виждаме как е живял през 14 век, в епохата на цар Иван Александър един обикновен човек, или едни обикновени семейства. Същинският живот, аристокрацията е бил горе в замъка на града,  докато тук в подградията естествено са били по-бедните хора”, описа намереното проф. Николай Овчаров.

Живели са във вкопани къщи. Кварталът е бил укрепен и е имал малък площад.  

Кварталът от епохата на Иван Александър ще може да бъде видян още няколко месеца. Следващият археологически сезон на практика ще го унищожи.

„Но на Перперикон е така, при тази дълга история, трябва нещо да бъде махнато отгоре, за да може да влезем в нивата от по-ранните периоди”, допълни Овчаров.