Антикорупционната комисия покани за изслушване утре правосъдния министър Надежда Йорданова. От сайта на комисията става ясно, че повод за това е проверка за наличието в Министерство на правосъдието на сигнали срещу главния прокурор Иван Гешев.

От Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на противозаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) припомнят, че тя започна на 1 януари след сезиране от изявления в медиите на министъра на правосъдието. Изискани са заверени копия от подадените сигнали и друга относима информация от министър Йорданова.

До настоящия момент изисканите материали не са изпратени от Министерство на правосъдието. Затова за изясняване на фактите по направените от нея изявления в медиите от КПКОНПИ са поканили Йорданова.