Над 5 200 000 чуждестранни туристи са посетили страната до юли 2018г., те са се увеличили с 6,9% спрямо същия период на миналата година, заяви министърът на туризма Николина Ангелкова. Тя допълни, че приходите от международен туризъм за този период са 1,3 млрд. евро, което е с близо 10% повече от 2017г.

Ангелкова посочи, че през последните години туризмът създава около 13% от брутния продукт на България и за да се запази положителната тенденция, трябва да се обърне внимание на дефицита на кадри в бранша.

Според министъра на туризма въпросът може да се реши чрез дуалното обучение. „В тази връзка стартираме пилотна инициатива съвместно с Министерството на образованието и науката за създаване на Център за квалификация и преквалификация на кадрите в туризма. Работим активно и с професионалните гимназии по туризъм. Искаме тези млади хора да останат в България, за да се реализират кариерно именно тук”, каза Ангелкова.

Николина Ангелкова допълни, че продължава промотирането на България по световни медийни и информационни канали като CNN, BBC, Euronews, National Geographic и Travel Channel. През следващата година ведомството планира актуализация на националния туристически портал www.bulgariatravel.org и развиване на профила му в социалните мрежи Facebook, Instagram и YouTube.