Прогнозата и данните за поленовия фон се изготвят всяка седмица от Мариела Христова - биолог от лаборатория "Алергия" към НЦЗПБ (Националният център по заразни и паразитни болести).  

През новата седмица ще продължи да се увеличава цветният прашец на силно алергизиращите треви от сем. Житни. Те цъфтят дълго (от април до октомври), често пъти имат вторичен цъфтеж, т.е. един и същи вид може да цъфти през май и после отново след месец.

През предстоящата седмица ще има и полени на смърч, бял и черен бор, особено в планините. Тези видове отделят огромно количество прашец (който е доста по-слабо алергизиращ в сравнение с този на тревите от сем. Житни), особено в планините където са боровите гори. 

Започна цъфтеж и при някои тревисти видове като: живовляк, лапад и рапица. Рапицата може да създаде проблем само на алергизиран човек, който се разхожда в поле с рапица. Причината е, че поленът на рапицата е лепкав и не лети във въздуха в големи количества. От другите видове малко по-алергизиращ е поленът на живовляка. 

Спрямо прогнозата за няколко поредни слънчеви дни, очакванията са, през новата седмица да има много висока концентрация на цветен прашец във въздуха над страната.

Чувствителните хора е добре, ако са сред природата  да носят маска и слънчеви очила, а за най-алергичните е препоръчително дори да вземат със себе си и необходимите им медикаменти.