От 1 до 30 ноември на територията на страната ще се проведе традиционната акция „Зима“. През първата десетдневка на месеца във фокуса на кампанията ще бъдат велосипедистите, превозните средства с животинска тяга и водачите на електрически тротинетки. 

Акцентът е извършване на проверка на светлините за тяхната изправност в съответствие с нормативните изисквания при регистрация и пререгистрация на ППС.

Контролът в тази десетдневка ще бъде насочен към:

  • спазването на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, превозни средства с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа;
  • недопускане движение по пътищата и улиците на технически неизправни превозни средства без необходимото оборудване;
  • недопускане движението извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост на велосипедисти без светлоотразителна жилетка;
  • недопускане движението на водачи на индивидуални електрически превозни средства в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост без светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани, или без каска, ако водачите са на възраст до 18 години;
  • недопускане движението през тъмната част на денонощието на водачи на ППС с животинска тяга без светлоотразителни жилетки;
  • недопускане управлението на велосипеди по магистралните пътища.

Вторият етап е с акцент върху пешеходните пътеки. Ще се проверява дали хората пресичат правилно и дали шофьорите им осигуряват предимство. В последните дни на ноември проверките ще са за зимни гуми, спирачки и фарове на автомобилите.