Акция срещу незаконния дърводобив се провежда в Сливенско. В съвместна операция на полицията, Инспекцията по труда, представители от Югоизточното държавно предприятие и горските стопанства в региона са проверени складове и предприятия в община Котел. 

Целта е да бъдат спрени закононарушенията, свързани с горските, дивечовите и рибните ресурси, както и ползването и експлоатацията на горите. 

Проверени са дърводобивни и дървопреработващи цехове и складове в селата Пъдарево, Нейково, Жеравна, Тича и Кипилово. 

Извършени са проверки в търговски обекти и частни домове, като и на моторни превозни средства, транспортиращи дървен материал. 

В два частни имот в село Топузово са установени 14 кубика дървен материал с неизвестен произход. В цеховете и складовете не са констатирани нарушения.