Днес общо 46 екипа на "Пътна полиция" ще извършват линеен контрол за спазване на закона за движение по основните пътни направления и автомагистралите, съобщи на брифинг главен инспектор Атанас Драгов от отдел „Пътна полиция“, Главна дирекция "Национална полиция".

Екипите ще се движат успоредно с останалите превозни средства, а десет от тях ще осъществяват контрол и през нощта.

Нарушителите ще бъдат снимани с технически средства и ще бъдат своевременно докладвани на патрули от съответната областна дирекция на МВР за вземане на отношение по същество. Подобни действия са планирани и за неделния ден, когато се очаква засилен трафик.

Линейният контрол ще се извършва както с патрулни автомобили, така и с такива, които не са обозначени. Той ще се осъществява всяка седмица.

Линейният контрол се въвежда като основен метод за превантивно въздействие и е една от разпоредените от министъра на вътрешните работи в служебния кабинет Иван Демерджиев мерки за противодействие на пътния травматизъм.