С над 100 акта за нарушения приключи кампанията на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) „Безопасна Коледа 2019“. Тя бе проведена в края на миналата година в рамките на един месец. Този месец предстои да бъдат съставени още 35 акта за установени административни нарушения.

По време на кампанията са инспектирани 940 различни продукта. Спрени от разпространение са 400 броя светлинни гирлянди, 20 броя пиротехнически изделия и 24 вида детски играчки. Унищожени са доброволно над 220 броя светлинни гирлянди.

Светлинни гирлянди

При проверка на 379 различни вида светлинни гирлянди е установено, че 169 от тях са с установени несъответствия. 51 броя са били без инструкции за употреба на български език, 127 - без обявено наименование и адрес на отговорния икономическия оператор. 58 от светлинните гирлянди са били с видими несъответствия със съществените изисквания.

Детски играчки

Проверката на 382 детски играчки е показала, че при 116 са налице различни несъответствия. 24 броя са били без маркировка за съответствие СЕ, 57 са били с инструкции за употреба, които не съответстват по обем и съдържание на изготвените от производителите. 91 броя детски играчки са били без обявено наименование и адрес на отговорния икономическия оператор.

Пиротехнически изделия

При инспектирането на 179 пиротехнически изделия за 22 продукта от различни категории са установени несъответствия. При повечето от изделията установените несъответствия са били най-малко по две за съответния продукт. 20 пиротехнически изделия са били без маркировка за съответствие СЕ, 14 - без предупредителни текстове на български език и инструкция, а 15 продукта са били без име и адрес на икономическия оператор, пуснал стоката на пазара.