Акции по почистването и на други места в страната. Доброволческите инициативи обобщаваме в следващата хроника.

Едно от местата за почистване тази година беше парк „Кайлъка“ в Плевен.

„Кайлъка е едно прекрасно място, което заслужава да бъде красиво и чисто. Очакваме доброволци и да почистим малкия язовир и призоваваме хората да не се страхуват от противоепидемичните мерки. Тук можем да спазваме дистанция и да заповядат“, каза Вероника Георгиева от фондация „Кайлъка.

„Добрият пример“ се оказа заразителен и хора на различна възраст запретнаха ръкави.

В Пловдив десетки доброволци участваха в акция по почистване на цигарени фасове и други отпадъци на Небет тепе в Стария град.

В Несебър мащабен проект има за цел за почисти цялата акватория на рибарското пристанище. В акцията се включиха доброволци и водолази.