Изпълнителната агенция по околна среда и неправителствената организация „За Земята – достъп до правосъдие” стигнаха до съд заради отказ да се предоставят почасови данни за наличието на фини прахови частици във въздуха.

Според Валери Серафимов, директор на дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда”, за часовите стойности на фините прахови частици няма норма, което позволя на отделните общини да тълкуват данните неправилно.

„Това, че агенцията реагира по такъв остър начин, не е причина да спираме гражданите да получават информация”, смята Генади Кондарев от НПО-то.

„Информацията не е скрита, тя е достъпна на сайта на Столична община”, пояснява Евелина Турмакова, юрисконсулт в ИАОС, но там почасови стойности няма.

„Ако има погрешно тълкуване от страна на неправителствените организации, изпълнителната агенция по околната среда може да съдейства”, контрира Генади Кондарев.

Според адвоката на сдружението почасовите стойности за фини прахови частици могат да помогнат при анализа на пиковите моменти в деня. „Съпоставката може да даде една разумна картина на гражданина, за да се разбере дали институциите адресират проблемите. И тогава ще има по-ясен отговор”, смята Кашъмов.