Няма промяна в стойностите на гама фона в България, съобщиха от Агенцията по ядрено регулиране у нас.

По-рано се появи информация от Украйна, че има завишение на радиацията около АЕЦ „Чернобил“.

„От украинския регулаторен орган съобщават, че няма изменение в състоянието на ядрените съоръжения и другите обекти в Чернобилската атомна централа“, казват още от АЯР.

„Регистрирано е незначително повишаване на стойностите на мощността на дозата от гама фона в забранената зона. Според експертите от Екологичния център, подобни колебания в показанията на приборите се дължат на нарушаване на горния почвен слой поради движението на голям брой тежка военна техника в забранената зона и освобождаването на замърсен радиоактивен прах в приземния слой въздух“, допълват още те.