Агенцията по храните затвори 4 магазина за плодове и зеленчуци и състави 26 акта за нарушения. Затворените обекти са в София  и причина за прекратяването на дейността им е лоша материално-техническа база.

Резултатите са част от проверки на борси, тържища, складове за търговия на едро и нерегламентирани места за продажба на пресни плодове и зеленчуци на територията на цялата страна, посочват от БАБХ.

Най много актове - 12, са съставени за извършване нерегламентирана продажба в обекти без регистрация по действащото законодателство, 8 акта са за липса на придружаващи документи, доказващи произход и качество.

Констатирани са и несъответствия по сградов фонд и оборудване и липса или непълни етикети на предлаганите плодове и зеленчуци.