Интересът към темата за Истанбулската конвенция не е стопроцентов. 38% от запитаните споделят, че не са осведомени за конвенцията, изчисляват социолозите от „Афис”. Те уточняват, че осведомеността е значително по-слаба в малките населени места и при ниско-образованите

Мнението на хората зависи от политическите ориентации. Категоричното и безусловно отхвърляне е най-често при привържениците на БСП (41%) и Обединените патриоти (40%), докато този дял при вносителя ГЕРБ е 19%. Сред електората на ДПС преобладава липсата на осведоменост и мнение.

Има ли в България домашно насилие и какви са условията за неговото увеличение/намаление?

През предходните 12 месеца 53% от пълнолетните граждани поне веднъж са чували за случаи на домашно насилие.

Снимка: АФИС
Сред източниците в 32% от случаите са били приятели, 28% – случайни познати, в 19% – колеги, 17% – роднини и близки. Изводът е, че обхватът на такова девиантно поведение е достатъчно голям, за да заслужи поне ранга и вниманието, отдавано на други теми, като корупцията, например.

В София хората, които са чували за домашно насилие, са най-много – 60%. Делът им намалява с големината на населеното място и в селата спада до 48%. Според социолозите тази закономерност е универсална по света и у нас е - престъпността в по-големите населени места е по-голяма.

Според анализаторите насилието се случва по-често при семейства с работещ член на семейството в чужбина (66%). След това за домакинствата живеещи с до 150 лв. на месец на човек (65%), както и безработните (63%) и домовете, където в последната година член на семейството е загубил работата си.(70%)

Какво показват международните сравнения

Общоевропейско изследване на Агенцията на Европейския съюз за основните права е установил, че делът на претърпелите насилие от своя партньор жени в ЕС е 21%.

За България делът е доста близък – 23%. Мнозина ще се изненадат, че в Дания, Франция и Великобритания този дял е значително по-висок (29-32%), а в Германия е принципно същият, като у нас (22%). Значително под обичайното ниво се съобщава за този тип престъпление в Южна Европа, Словения, Италия и Португалия (19%), Австрия, Полша (11%).

Данните сочат, че показателят е по-нисък там, където Католическата църква има силно присъствие. Възможно е задължителните тайни изповеди пред свещеника да създават механизъм за регулация в рамките на епархиите.

На въпроса, „Чували ли сте лично за случаи, при които жени, претърпели насилие от партньора, продължават връзката си с него?“, 22% потвърждават – „Много пъти“; 27% отговарят „Рядко“. 42% посочват, че не са чували, а 10% отказват да отговорят, вероятно заради чувствителния характер на темата.

Снимка: АФИС

Данните са от национално представително проучване на Агенция АФИС, осъществено в периода 8-12 февруари 2018 г. Интервюирани са пряко „лице в лице“ в домовете им 1010 пълнолетни български граждани.