Частните съдебни изпълнители да могат да събират задълженията на хората още преди финала на съдебното дело. Това законодателно изменение предстои да бъде обсъдено и гласувано на второ четене в Народното събрание.

Според адвокатите идеята нарушава правата на гражданите.

Според Висшия адвокатски съвет събирането на задължения от съдебните изпълнители преждевременно, преди те да са установени и потвърдени от съда на практика, ще е чиста търговска дейност.

„То е същото да си поканиш полицай да ти охранява частно парти, но да действа не като физическото лице, което да кажем в свободното си време се занимава с допълнителна дейност, а да дойде с униформата си, с авторитета на държавната власт“, обясни Валя Гигова, Висш адвокатски съвет.

Идеята засяга само гражданите, които си признават задълженията, обясняват вносителите на спорния текст. 

„По този начин се облекчават и съдилищата, и длъжниците, които не заплащат съдебни такси, разноски и не се натоварват впоследствие с допълнителни разходи, свързани със съдебни дела и с принудително изпълнение“, заяви Христиан Митев, депутат от "Обединени патриоти".

Според вносителите интересите на гражданите няма да се нарушат. 

„Частните съдебни изпълнители сключват застраховка, която е на стойност 1,2 млиона лева всяка година именно за отговорност в резултат на техни незаконосъобразни действия и актове“, каза Митев.

„Това е много сериозно нарушаване на устоите на правовата държава, защото допуска най-голямото нарушение – даже тук не става въпрос за разделение на властите. Тук става въпрос за смесване на държавната власт в лицето на съдебната власт с дейността на частно правни субекти! То е същото като на съдиите да дадем да дават консултации“, обясни Гигова.

Камарата на частните съдебни изпълнители не беше открита за коментар.