Паметникът на Съветската армия е демонтиран без издадена заповед от областния управител. Това посочиха от Административния съд в София, които оповестиха мотивите си за прекратяването на демонтажа на монумента.

Като мотиви съдът посочва, че не е представен административен акт, нито договори, от които да става ясно какво следва да стане с фигурите след демонтажа.

Също така къде следва да се откарат, как трябва да се съхраняват, ще се предприеме ли реставрация на паметника.

Не става ясно и каква част от отпуснатите средства ще се отделят за демонтажа, каква част за съхранение и охрана и каква за реставрацията и последващото монтиране на вещта.

„Представените доказателства не установяват действията да се основават на закона или на административен акт, нито да целят запазване и защита на вещта – частна държавна собственост. Не установяват и че е налице акт на управление на такава“, посочват в мотивите си от Административния съд в София.

Съдът отхвърля и искането на сдружение „Гражданска инициатива за демонтиране на Паметника на Съветската армия“ за конституирането му като заинтересована страна по делото.

От Областната управа заявиха за bTV, че ще обжалват решението на съда в тридневен срок, който изтича в петък. Оттам, както и премиерът не са съгласни с аргументите на съда.

„Областният управител подготвя обжалване на това решение. Има аргументи, когато тече съдебно дело не е редно някой друг да казва кое е правилно и кое е неправилно. Само съдът ще каже. Оспорва се както допустимостта на съответното искане, така и по същество решението на първа инстанция“, каза премиерът Николай Денков.

„Областната администрация действа като управляваща държавна собственост, тя не действа като орган на власт и не е необходимо да издава сама на себе си заповед, за да извърши действията, които дължи по закон. Съдът подхожда изключително формално и незаконосъобразно“, каза Биляна Коцакова, гражданска инициатива за демонтиране на паметника.

Още на 8 декември Министерският съвет е отпуснал 260 000 лв. за финансовото осигуряване ремонтните дейности за поправка и заздравяване на паметника от Областния управител, който е стопанин на имота.

По жалбите ще се произнася Върховният административен съд.