Семейна фирма от Смядово остана без лиценз заради техническа грешка и 7-годишната й дейност беше прекратена. Фирмата се занимава с изкупуване на вторични суровини.

Първоначално се помещава в две наети сгради в промишлената зона на Смядово, които са били частна държавна собственост. По-късно ги купува.

Това само формално променя устройствените планове на имота - от един стават 14, заради раздробения на парчета терен. Мястото обаче не се променя. Това е отразено и в нотариалния акт, въз основа на който е издаден лиценза.

"Грешката е още в първия лиценз, който всъщност в момента му отнемат", заяви Димитър Серафимов, юрист консулт на община Смядово.

Преди няколко месеца несъответствието е открито и собственикът Димитър Димитров е уведомен да върне лиценза.

Въпреки това той решава да докаже, че става дума за един и същ имот и взема документ за идентичност от община Смядово.

"Издали сме му такова удостоверение. В един момент се оказва, че има техническа грешка", заяви Иван Кюркчиев, заместник-кмет на Смядово.

Това вероятно се е оказало достатъчно основание за отнемане на лиценза.

Този административен акт обаче има висока социална цена за жителите на малката община.

Собствениците на склада обжалват заповедта в съда, но докато той се произнесе, те и работниците трябва да останат вкъщи.