Инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) от април до юни са проверили 527 обществени поръчки, на обща стойност 499 894 704 лв. Инспектирани са 1639 договора, на стойност 716 529 768 лв.

Констатирани са 99 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки, които са на обща стойност 29 800 777 лв. Установено е, че 497 631 лв. не са изразходвани по предназначение, от тях 147 817 лв. са възстановени по време на финансовите инспекции.

През второто тримесечие на 2021 г. контролният орган е извършил общо 124 финансови инспекции, което е с 21% повече спрямо предходния отчетен период.

През отчетния период са съставени 377 акта за установяване на административни нарушения, което е с 31% повече спрямо предходното тримесечие, и са идентифицирани 7 „индикатора за измама“.