Адекватни ли са мерките на държавата във връзка с преливащите язовири?