87,7 милиона лева ще струва организацията и провеждането на новите парламентарни избори. Средствата бяха одобрени с постановление на правителството.

Със средствата ще бъдат отпечатани избирателни списъци, закупени изборни книжа и материали, отпечатани бюлетини, осигурена логистика, възнаграждения на изборна администрация и компютърна обработка на резултатите.

Правителството има готовност да осигури допълнително необходимите средства при сключване на договори за логистика и техническа поддръжка на специализираните устройства за електронно машинно гласуване, както и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на изборния процес.

Организацията на изборите е възложена на вицепремиера и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

„Когато някой се е справил отлично с поставената му задача - какво се случва - възлага му се отново. Предлагам вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван  Демерджиев да бъде натоварен с отговорността на организира техническата подготовка на изборите, а министърът на електронното управление Георги Тодоров да координира видеонаблюдението на вота, предвидено в Изборния кодекс“, заяви служебният министър-председател Гълъб Донев.