До 8 години затвор за некоректни работодатели, които укриват осигуровки. Това предвиждат промени в Наказателния кодекс, предложени от ГЕРБ. По темата се говори от години, вече е внесен и конкретен законопроект в Парламента.

Според предложените промени, наказателна отговорност ще носи длъжностно лице, което е обявило осигурителен доход на работника, по-малък от действителния, не е подало декларация за него или е съставило документ с невярно съдържание.Експерти обясняват, че длъжностно лице обикновено е управителят и счетоводителят, което означава че отговорност няма да се търси пряко от работодателя.

„На работодателя няма как да му бъде търсена пряко такава наказателна отговорност при положение, че той, като собственик на дружество, не полага никъде подпис върху такива документи", обясни Красимир Ципов от ГЕРБ.

Затвор до 5 години и глоба до 2000 лева се предвижда само в случаите, в които невнесените осигуровки надхвърлят 3000 лева. А ако надхвърлят 12 000, наказанието е до 8 години затвор и конфискация на имуществото.

От бизнеса са на мнение, че влизането в затвора няма да реши проблема с укриването на осигуровки. Вместо това, трябва да има солидни глоби и привлекателна осигурителната система, в която и работодател и работник да искат да внасят.

„Атакувате последиците по един неправомерен начин, а не атакувате причините, които предопределят мащабите на това явление, което го има на всякъде, дори в страните със строга фискална дисциплина", заяви Димитър Бранков от Българската стопанска камара.

"Ние разчитаме на тази превантивна роля на текста, а не на последващата роля, т.е. най-малко желаем да търсим затвора като нещо, което ще оправи нещата в България. Ние ще препълним затворите, ще трябва пък тогава да заделяме повече бюджетни средства", каза Чавдар Христов от КНСБ.

Ако до приключване на съдебното следствие осигуровките заедно с лихвите бъдат внесени, то тогава лишаването от свобода ще бъде най-много до 3 години, а глобата до 1000 лева. В предложените промени изрично е записано, че работниците не носят наказателна отговорност.