Над половината – 54% от депозитите на държавните дружества се намират в една банка, съобщи на Министерски съвет премиерът Марин Райков.

„Очевидно е, че това число говори недвусмислено за нуждата от въвеждане на правила за публичните финанси. Когато всяко едно от министерствата публикува за в бъдеще списъка на дружествата и на начина, по който те съблюдават правилата, ще може да се види и разбивката на този процент”, добави служебният министър-председател в коментар на станалите ясни преди ден правила, изготвени от икономическото ведомство, според които държавните дружества няма да могат да слагат повече от 25% от парите си в една банка.

Дори и след като въпросната разпоредба влезе в сила обаче, няма да бъде публично оповестено в коя точно банка публичните предприятия държат повече от половината от парите си. „Прозрачността ще бъде при спазване на банкова тайна, кой в коя банка има сметка няма как да стане публична информация”, обясни финансовият министър Калин Христов.

Ако въпросните дружества имат повече от 25% в една банкова институция, то те ще трябва да изтеглят част от парите, така че да спазят правилото. Този максимален обем ще се изчислява обаче на база на нетните експозиции - това е разликата между парите, които дружеството е депозирало и заемите, които е изтеглило от въпросната банка.