Близо 5 тона опасни пестициди от района на Русе бяха транспортирани за изгаряне в Германия. Химикалите са престояли близо 30 години в склад в землището на село Червена вода, без никой да прояви загриженост за съдбата им.

При проверката на състоянието на 4000 килограма прахообразни вещества и 1000 литра течност станава ясно, че опаковките им са започнали да се разпадат.

„Поради това, че са били в опаковки, които са картонени и са доста корозирали, се извършва предепониране. Съгласно действащото законодателство до 360 дни те трябва да бъдат изнесени за унищожаване чрез изгаряне в Германия,” обясни директорът на „Управление на кризи" в Община Русе Спасимир Димитров.

За предепонирането и транспортирането на пестицидите са осигурени близо 23 000 лв. от Междуведомствената комисия по бедствията към Министерски съвет.

На практика това са последните опасни отпадъци в Русе, тъй като още през 2007 г. всички подобни материали са били депонирани в специална клетка в сметището. Оттогава са получени три инцидентни сигнала за изоставени пестициди, за които общината се е погрижила незабавно. Подготвя се проект за изграждане на инсталация за лазерно им изгаряне в бъдеще.