Товар от кораба "Вера Су" изтича в морето.

Изводът може да се направи от мониторинга на екоминистерството и басейнова дирекция. Последните проби за азот-амониев във водата днес показват 7 пъти над стойностите, измерени преди два дни.

Според експерти резултатите са 40 пъти над нормата за добро екологично състояние.

На борда на "Вера Су" има над 3000 тона карбамид. При разтварянето му във вода едно от първите съединения, които се образуват, е амоняк.

"Тази стойност, която е 40 пъти над нормите, означава, че замърсяването е доста сериозно и че има сериозно изтичане на карбамид", обясни доц. д-р Любомир Кендеров, преподавател в Биологическия факултет на СУ.

"Логично може да се направи заключение, че някъде от кораба изтича товар, но аз не мога да се ангажирам с него, тъй като цялостта на кораба и товара е в правомощията на Морска администрация", добави Петко Димитров, заместник-министър на околната среда и водите.

Заради лошото време не могат да се извършат нито спешни действия, нито щателен оглед за нови пробойни. А щетите за екосистемата може да са сериозни.

"Амонякът е вещество, което е изключително опасно за рибите и другите организми, тъй като повреждат техните дихателни сегменти, тоест рибите се задушават", обясни още доц. Кендеров.

От "Морска администрация" имат за действие, а от Министерството на транспорта обявиха, че във вторник се очаква хубаво време и може да се започне разтоварването. Нужен е обаче и отговор от екоминистерството какво ще се прави с него.

Цялата операция, осигуряване на техника, депониране и т.н. е на "Морска администрация". Ние ще отреагираме след като ни представят план", разясни зам.-министърът на околната среда и водите.

Утре у нас трябва да пристигнат представители на корабособственика, които да кажат дали изоставят "Вера Су", а от екоминистерството ще вземат проби от водата ежедневно.