От началото на войната в Украйна през българо-румънската граница до днес у нас са влезли близо 25 000 украински граждани, отчетоха от „Гранична полиция“.

От „Гранична полиция“ напомниха, че гражданите на Украйна имат право на безвизово влизане в България и право на 90-дневен престой в рамките на всеки 6-месечен период.

Срокът може да бъде продължен по хуманитарни причини, свързани с извънредни обстоятелства.

Украинските граждани, които желаят да продължат безвизовия си престой в България, могат да подадат заявление в дирекция „Миграция“ преди изтичането на разрешения срок на пребиваване по силата на безвизовия режим.

Бланка на заявлението се получава на място или се попълва предварително, като се изтегля от интернет страницата на дирекцията.

Гражданите на Украйна, които желаят да получат международна закрила (статут на бежанец или хуманитарен статут), могат да подадат заявление в поделенията на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, пред органите на дирекция „Миграция“ и в „Гранична полиция“.