1204 обществени поръчки на стойност близо 1,4 млн. лв. е проверила Агенцията за държавна финансова инспекция през 2018 г. От проверените 2337 договора 23% от случаите са с констатирани нарушения, става ясно от Отчета за дейността на структурата, приет днес от правителството.

Проверените договори по ЗОП са с 45% повече спрямо предходната година.

В резултат на всички видове инспекции през 2018 г. са съставени 981 акта за нарушения, от които 959 са на физически лица, а 22 – на юридически.

135 доклада с данни за извършено престъпление или от инспекции, възложени от прокурор, са изпратени на държавното обвинение.