Около 124 000 социално слаби граждани ще получат ваучери за цифрова ефирна телевизия, съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Организацията за транспортирането на ваучерите вече е създадена от ресорното ведомство, Социалното министерство, Агенцията за социално подпомагане и „Български пощи".

Транспортирането на ваучерите по региони и подготовка на графици за раздаване на гражданите започва от днес. Те ще бъдат уведомени за местата на получаване на документа от местните служби за социално подпомагане, където се получават енергийни помощи.

Първоначално ваучери ще бъдат предоставени ваучерите на хората в Северозападна България с административни центрове на области Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен; Свероизточната част на страната с центрове Варна, Добрич, Търговище и Шумен; в Южния централен район с центрове Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково и в гр. София, обхващаща територията на Дирекция „Социално подпомагане" – „Оборище".