За последните 7 дни имаме ръст на заболеваемостта за страната със 113% спрямо предходните 7 дни.

На база 14-дневната заболеваемост още две области преминават от червената в тъмночервената зона – Видин и Стара Загора.

А от жълтата в червената зона отива Област Търговище. Само една обаст остава в жъртата зона – Кърджали.

Общата заболеваемост за страната за 14 дни се повишава до 648 на 100 000 спрямо 613 вчера.