10 хил. лв. глоба наложи Министерството на околната среда и водите на НЕК. Причината е замърсяването на река Въча в района на град Кричим. 

На 13 декември, по зрителски сигнал, bTV  ви показа наличието на мазни петна в коритото на р. Въча. Тогава от ВЕЦ „Въча-1” отрекоха да са източник на замърсяването. 

Мазните петна, които на 13 декември се появиха в реката, са нефтопродукти, изпуснати от ВЕЦ „Въча-1”. Това е заключението от съвместната проверка  на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" и Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Взетите лабораторни проби в района на град Кричим и на ВЕЦ „Въча-1” при извършената в деня на замърсяването проверка показват концентрация на нефтопродукти във водата – 0,24 милиграма на литър.