Една четвърт от българите на възраст до 30 години нямат работа. Само за първите 6 месеца на тази години в бюрата по труда са се регистрирали близо 70 000 младежи. 70 на сто от младежите у нас, които не правят абсолютно нищо, нямат дори минимален трудов опит. В останалите страни от Европейския съюз този показател е значително по-нисък.

Въпреки това, спрямо миналата година се наблюдава спад на безработицата сред младежите до 29 години. От Агенцията по заетостта отчитат, че за първите седем месец на годината близо 30 000 млади българи са започнали работа.

В Лом голямна част от младите хора в града прекарват свободното си време в кафенета. Лом е сред градовете с „топящо" се население и висока безработица.

Антропологът Харалан Александров изследва причините за рекодния брой младежи, отдали се на почивка, пред работата. „Приели са, че животът предлага достатъчно удоволствия и радости без усилия”, смята той.

От агенцията по заетостта пък се оплакаха, че масово младите хора без образование имат високи претенции.

Статистиката показча, че колкото по-високо е образованието, толкова по-нисък е процентът на безработните. Сред висшистите той е едва 5 на сто.