В периода от 24 до 26.07.2006 г. съгласно План на УЕФА по проверка на футболните съюзи – членове на УЕФА за изпълнението на “Конвенция на УЕФА за взаимно признаване на треньорската квалификация” г-н Мишел Саблон – член на Комисия “ИРА” на УЕФА даде указания за стриктното изпълнение на Конвенцията . През следващите години УЕФА ще засилва контрола по обучението, квалификацията и реализацията на треньорските кадри, което изисква от БФС и помощните органи да спазват клаузите на Конвенцията и приетите във връзка с нея нормативни документи на съюза.
Треньорската комисия на БФС на последното си заседание предлага да се извършат необходими промени в “Статут на треньора по футбол в системата на БФС” и “Наредба за първенствата и турнирите за сезон 2007/2008 година” във връзка с изпълнението на дадените указания от УЕФА.
За това Зоналните /Областните/ съвети на БФС и всички футболни клубове, членове на съюза е необходимо да се съобразят с изискванията и промените в нормативните документи, както следва:

І. Промени в “Статут на треньора по футбол в системата на БФС”

1. В Раздел ІV – Придобиване на правоспособност /треньорска квалификация/ да придобие следния текст:
- Чл.7.4. Треньорите с лиценз “Учител-треньор” имат право да работят в системата на аматьорския футбол като:
Чл. 7.4.1. Старши треньори и треньори на деца и юноши до 14 годишна възраст;
Чл. 7.4.2. Старши треньори и треньори на аматьорски отбори – мъже до областни групи;
- Чл.8. Квалификационна степен – Лицензиран треньор по футбол с лиценз УЕФА “В” – “основен треньор”.

2. Чл.8.2. Най-малко 1 /една/ година официален стаж по специалността “Учител-треньор по футбол”;
Чл.8.5. Треньорите с лиценз УЕФА “В” имат право да работят в системата на аматьорския и професионален футбол като :
Чл.8.5.1. Старши треньори и треньори до 16 годишна възраст – юноши /младша възраст/;
Чл.8.5.2. Старши треньори на аматьорски отбори – мъже до областни групи и треньори на аматьорски отбори от “В” АФГ. Треньори на професионални отбори от “Б” ПФГ.

Чл.9. Квалификационна степен – лицензиран треньор по футбол с лиценз УЕФА “А”- “напреднал треньор”.
Чл.9.6. Треньорите с лиценз УЕФА “А” имат право да работят в аматьорския и професионален футбол като:
Чл.9.6.1. Старши треньори и треньори до 18 годишна възраст – юноши /старша възраст/;
Чл.9.6.2. Старши треньори на аматьорски отбори от “В” АФГ;
Чл.9.6.3. Треньори на професионални отбори от “А” ПФГ.

Чл.10. Квалификационна степен – лицензиран треньор по футбол с лиценз УЕФА “PRO”
Чл.10.4.1. Треньорите с лиценз УЕФА “PRO” имат право да работят като старши треньори на всички равнища в системата на аматьорския футбол.
Чл.10.4.2. Треньорите с лиценз УЕФА “PRO” имат право да работят като старши треньори в системата на професионалния футбол – “А” ПФГ и “Б” ПФГ.
Чл.10.4.3. Треньорите с лиценз УЕФА “PRO” имат право да работят като старши треньори и треньори на националните отбори по футбол.

2. В Раздел VІІІ – Права и задължения на треньорите по футбол с лиценз УЕФА “В”, УЕФА “А” и УЕФА “PRO”
Чл.24. При неизпълнение на задълженията от ФК към БФС във връзка със “Статута на треньора”, както и при дисциплинарни и други нарушения, БФС чрез своите органи – Треньорска комисия и Дисциплинарна комисия могат да налагат следните наказания:
а/ предупреждение и парична глоба по чл. 35 /9/ от “Дисциплинарния правилник на БФС”;
б/ отстраняване от ръководството на отбора и парична глоба по член 35 /9/ от “Дисциплинарния правилник на БФС”;
в/ отнемане на лиценза на треньора за срок от 1 до 3 години;
г/ при установено второ нарушение за треньор без съответната диплома за правоспособност по специалността и съответния лиценз от БФС за работа на съответното равнище – деца до 14 години; юноши до 16 години; юноши до 18 години, “Б” АФГ, “А” и “Б” ПФГ на Футболния клуб се отнемат 3 точки от актива на отбора с решение на Спортно-техническата комисия на администриращия орган;

3. С настоящето писмо следва да бъдат запознати всички футболни клубове на територията на Зоналните /Областни/ съвети на БФС, които да предприемат необходимите мерки за обучението, квалификацията и реализацията на треньорските кадри в съответствие с “Конвенцията за взаимно признаване на треньорската квалификация” на УЕФА.