Президентът на Българския футболен съюз проф. Иван Славков изцяло застава зад искането на шефовете на Националния футболен синдикат и на Съвета на капитаните, за броя на чужденците в клубовете. На днешната работната среща синдикатът предложи той да бъде сведен до трима футболисти извън Европейския съюз, а също и за въвеждане на критериите за тяхното привличане.