ЛИЦЕНЗ“УЧИТЕЛ-ТРЕНЬОР” – МОНТАНА, ВРАЦА, ВИДИН

ІІ-ри семестър - от 1 до 30 септември 2006 г. - ФК
ІІІ-ти семетър - от 25 до 29 септември 2006 г. - Монтана

ЛИЦЕНЗ “УЧИТЕЛ-ТРЕНЬОР” – ДОБРИЧ, СИЛИСТРА, ШУМЕН, ТЪРГОВИЩЕ,
РАЗГРАД


І-ви семестър - от 16 до 20 октомври 2006 г. - Балчик
ІІ-ри семестър - от 1 до 30 април 2007 г. - ФК
ІІІ-ти семестър - от 23 до 27 април 2007 г. - Добрич

ЛИЦЕНЗ “УЧИТЕЛ-ТРЕНЬОР” – СОФИЯ

І-ви семестър - от 6 до 18 декември 2006 г. - София
ІІ-ри семестър - от 1 до 30 април 2007 г. - ФК
ІІІ-ти семестър - от 28 май до 8 юни 2007 г. - София

УЕФА “В” ЛИЦЕНЗ

І-ви семестър - от 11 до 15 декември 2006 г. - София
ІІ-ри семестър - от 1 до 30 април 2007 г. - ФК
ІІІ-ти семестър - от 21 до 25 май 2007 г. - София

2. УЕФА “А” ЛИЦЕНЗ

І-ви семестър - от 2 до 7 октомври 2006 г. - София
ІІ-ри семестър - от 1 до 30 ноември 2006 г. - ФК
ІІІ-ти семестър - от 26 до 30 март 2007 г. - София

УЕФА “PRO” ЛИЦЕНЗ

ІХ-ти семестър - ІІІ-та група - 6 и 7 октомври 2006 г. -София

І-ви семестър - ІV-та група - 5,6 и 7 октомври 2006 г. - София
ІІ-ри семестър - ІV-та група - 27 и 28 ноември 2006 г. - Благоевград
ІІІ-ти семестър - ІV-та група - 18,19 и 20 декември 2006 г. - София
ІV-ти семестър - ІV-та група - 27 и 28 март 2007 г. - В.Търново
V-ти семестър - ІV-та група - 23 и 24 април 2007 г. - Пловдив
VІ-ти семестър - ІV-та група - 14 и 15 май 2007 г. - Варна
VІІ-ми семестър - ІV-та група - 4,5 и 6 юни 2007 г. - София
VІІІ-ми семестър - ІV-та група - треньорски стаж м.ІV-V.2007 г. - ФК


• Лицензионни изпити - 14.12.2006 г. - София
• Опреснителен курс - 12 и 13.12.2006 г. - София
• Регионални опреснителни курсове на тема “Изводи и тенденции от Световното първенство по футбол Германия ‘2006”
- м.10.2006 – м.06.2007 г. - областни градове

ЗАБЕЛЕЖКА: През учебната 2006/2007 г. ще бъдат организирани 3 /три/ специализирани курса за:
- треньор на вратари
- треньор по кондиция
- треньор – спортен психолог


ДИРЕКТОР НА ТШФ:
/проф.д-р А.Шишков/