В специална декларация с изявлвние на Александър Томов по повод предварителната досъдебна проверка на финансите на ПФК ЦСКА се казва, че функциите на председател на Надзорния съвет на клуба ще се изпълняват от Димитър Пенев. Тази длъжност той ще заема до прикючване на досъдебното производство.

В декларацията Томов заявява за пореден път, че проверките според него ще покажат, че финансовата дейност на ПФК ЦСКА е прозрачна. На 3 юли пък се твърди, че ще станат ясни промените в Управителния съвет на ПФК ЦСКА. Ето какво се казва в пълния текст на декларацията:

"Убеден съм, че след повече от месец на проверки и тази ще потвърди, че финансовата дейност на клуба е напълно прозрачна. Както вече обявих, всички разплащания са правени на основата на договори през банки. Управлението на финансите, в т.ч. счетовоните документи, са в пълно съответствие с международните стандарти на ФИФА и УЕФА. Преводът, обект на разследването скоро ще отпадне като
подозрение за злоупотреба, защото ще бъдат предоставени документи, че част от сумата е за транзакцията между предишния и настоящия собственик.

Във всички случаи ще стане ясно, че в ЦСКА кражби няма, че всички преводи са предхождани от договори след юридическа консултация за законност. Това се отнася и за плащането от 3.5 млн. евро през 2007 г. Договорът, въз основа на който е направено плащането, е утвърден от Комисията по конкуренция и е обезпечен с финансов залог от компания в групата. За целта на Следствието ще бъдат предоставени документи, от които е видно, че не е присвоен нито лев, и че именно този превод е спасил самата транзакция и футболния клуб.

До прикючване на досъдебното производство функциите на председател на надзорния съвет ще се изпълняват от Димитър Пенев.

От 3 юли т.г. по негово предложение ще настъпят промени в УС на ПФК ЦСКС, които ще бъдат обявени на медиите в 12.00 часа.

Като констатира, че сегашният собственик не е осигурил необходимия финаснов ресурс на клуба, Надзорният и Управителният съвет си поставят задачата за приемането на краткосрочен финансов план за погасяването на всички задължения и приемането на нов бюджет.

Новото ръководство ще потърси съдебен арбитраж за установяване на вината за временно отнетия лиценз на клуба", отбелязва в декларацията Томов.