Футболния съюз ще поиска от държавата ясно регламентиране на статута на спортните
обекти, основно стадионите, за да знаят клубовете как могат да ги използват по предназначение, стана ясно на днешния Изпълком.