Михаил Михов е новият президент на Българската федерация по баскетбол. Той бе избран след тайно гласуване на днешното общо отчетно-изборно събрание на централата.

На форума в хотел Родина присъстваха рекордният брой от 135 делегати от общо 148 имащи право на глас. В гласуването взеха участие 132 души. Михов получи 71 гласа срещу 59 за другия кандидат Владимир Боянов при две невалидни бюлетини.

Михов ще ръководи БФБ за мандат от 5 години. Предстои по-късно да бъде направен избор за нов Управителен съвет на федерацията.

Общото събрание включва общо 5 точки в дневния си ред. Само за половин час присъстващите гласуваха отчета на УС на БФБ, представен от вече бившия шеф Атанас Тонев и отчета на контролния съвет.

След отчетите Радослав Янкулов - шеф на пресцентъра на ДАМС, прочете поздравително писмо към Атанас Тонев и му връчи почетен плакет на ДАМС. БТА