Фирма Вардмекс притежаваща свинекомплекс в с.Карманово замърсява пасища и земеделска земя.съсдава опасност от зараза и свинска чума