Това е фирма Екометал в началото на жилищния квартал Кремиковци. В момента горят боклуците от старите коли, които изкупуват. Мястото на тази фирма не е в населето място!