Здравейте, Поредното новоизникнал сметище в София. Основно битови отпадъци и такива от борсата в Дружба 2. Подадохме 2 сигнала в софийска община, но резултата е нулев. Защо за всяко нещо трябва да се обръщаме към вас ТРЕТАТА ВЛАСТ за да се случи нещо?...