Всеки ден питейната вода спира, а когато дойде е рядка кал. Вече е нетърпимо. Докога фирмата изпълнител ще тероризира целия квартал?