Това е състоянието на кофите за боклук на паркинга на един от най-посещаваните туристически обекти в община Смолян - пещера Ухловица! След няколко подадени сигнала, че се нуждаем от по-често изхвърляне на бобърите или един от един допълнителен бобър не бяха взети никакви мерки.Това е състоянието на кошовете вече от няколко дни!