Голямо умиление предизвикаха децата от дом "Незабравка" със своя танц.