Връх Вихрен гледан от юг, от района на хижа Вихрен.