Докато в равнините пролетта е дошла, то в планините все още зимата е в разгара си.