В храсталака се бяха сгушили три цветенжа, три приятелчета.