преди изгрев в парк Паметниците в Свищов. снимки Александър Шабов