Снимките са правени, източно от гр. Разлог в Южна Рила планина,с изглед към Пирин! Автор Валери Миков, гр Разлог.