Поздрави от планинарска общност "Алпийска сова" на побелелия Черни връх