"Като ветрила свежи крилете разтворете,върху челата бледи повейте с ласки нежнии с фигури изящни и бели отстранетеот паметта ни всички идеи безнадеждни..."